Gerosios patirties užsiėmimas „Pirmieji žingsneliai mokyklos link“

Priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio (pirmininkė R.Klemovienė) ir pradinio ugdymo mokytojų, dirbančių pirmose klasėse (pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė S.Liaudanskienė) pedagogių, lūkesčiai buvo vienodi: tinkamai ugdyti ir parengti šešiametį vaiką sėkmingam startui į pirmą klasę. Priešmokyklinio ugdymo pedagogėms buvo svarbu padiskutuoti, kokios šešiamečių rengimo mokyklai kompetencijos yra svarbiausios, pasisemti vienoms iš kitų idėjų ir patirties vaikų individualaus ugdymo klausimais, padiskutuoti  ypač aktualiu klausimu – ar šešiametis privalo išmokti skaityti prieš pradėdamas lankyti mokyklą. Kitas labai svarbus ir abiejų grupių pedagogams aktualus klausimas – priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų aprašas. Atidžiai išklausyti visų kolegių pasisakymai apie problemas, su kuriomis susiduria tiek priešmokyklinio, tiek pradinio ugdymo pirmų klasių pedagogai ugdant vaikų socialines kompetencijas. 

Pirmokų mokytojos pastebėjo ir pasidžiaugė, kad priešmokyklines įstaigas lankę vaikai turi daugiau socialinių gebėjimų: yra labiau komunikabilūs, lanksčiau bendraujantys, savarankiškesni. Mokytojos atvirai ir nuoširdžiai dalinosi patirtimi apie pradedančiųjų pirmokėlių problemas ir sunkumus (bendravimo, savarankiškumo įgūdžių, savitvarkos stoka). Mokytojos pritarė, kad  verta apsilankyti  ugdymo įstaigose ir dalyvauti šešiamečių vaikų tėvelių susirinkimuose, kurių metu būtų pristatoma mokymo įstaiga ir pradinio ugdymo prioritetai.

Bendradarbiavimas, bendros metodinės veiklos kryptys padės sukurti kokybišką tiek priešmokyklinio amžiaus vaikų, tiek pradinių klasių mokinių ugdymo(si) aplinką.

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas