ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

Programos aktualumas

Kaip rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2014-2015 m. atliktas PIAAC tyrimas, mažiausiai išplėtota Lietuvoje  suaugusiųjų įgūdžių sritis yra problemų sprendimas technologijų pagalba, kas būdinga ir Telšių rajonui. Kaip viena iš galimybių stiprinti šią suaugusiųjų įgūdžių sritį IKT, E – mokymosi integravimas į  suaugusiųjų  mokymo programas. Tad suaugusiųjų švietėjai ir andragogai  praktikai  turi prisiimti atsakomybę už savo pačių skaitmeninį raštingumą bei skaitmeninių technologijų integravimą į mokymosi procesą ir skatinti suaugusius besimokančiuosius aktyviau naudoti išmaniąsias technologijas kasdieninėje veikloje, sprendžiant problemas. Telšių rajone neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas teikia sekančios institucijos: Telšių švietimo centras, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių trečiojo amžiaus universitetas, Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Šiaulių valstybinė kolegija Mokymo paslaugų centro Telšių skyrius, Telšių muzikos mokykla, Telšių dailės mokykla, Telšių teritorinė darbo birža, įvairios NVO.  Šių institucijų suaugusiųjų švietėjų ir andragogų praktikų kompetencijos apsprendžia suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę, kuriant modernią mokymosi aplinką  Telšių rajone.  Neatsitiktinai 2016 m. ir 2017-2019 m. Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi metų veiksmų planuose numatytos dvi priemonės, susijusios su andragogų kvalifikacijos tobulinimu (Priemonė. Vykdyti andragogų kvalifikacijos tobulinimą. Priemonė. Gerosios andragogų darbo patirties sklaida).

Pasiekti rezultatai

Mokymus vedė   VDU edukologijos doktorantė, LieDM asociacijos valdybos narė, nuotolinių kursų vertinimo ekspertė Rita Misiulienė,   andragogės praktikės Giedre Raudonienė ir  Rolanda Rimkevičienė, besidominčios  IKT technologijomis, virtualiu mokymu ir interaktyvių priemonių taikymu ugdomojoje veikloje ir Sonata Kazokevičienė,  ilgametė IKT mokymų suaugusiesiems lektorė.

Baigę šią mokymų programą dalyviai:

Įgijo skaitmeninio mokymo(si) turinio žinių.

Susipažino su interaktyvių pristatymų naujausiomis tendencijomis.

Praplėtė internetinio seminaro sampratą, jo vykdymo sąlygas ir galimybes.

Susipažino su kūrybinių bendrijų licencija ir jos tipais, skaitmeniniam turiniui, interaktyviems pristatymams, internetiniams seminarams keliamais reikalavimais.

Įgijo skaitmeninio mokymo(si) turinio projektavimo ir kūrimo, interaktyvių pristatymui projektavimo ir kūrimo pagrindus.

Programa turės tęstinumą          

Programos vykdymo metu dalyviai patobulino skaitmeninę ir kitas kompetencijas, apibrėžtas andragogo profesinės veiklos apraše, kurias panaudos edukacinėje ir vadybinėje veikloje. Sukurtoje kolegialaus ryšio virtualioje aplinkoje (specialiai sukurtoje Facebook grupėje ,,Telšių andragogai“) dalyviai galės konsultuotis tarpusavyje, dalintis idėjomis ne tik mokymo programos vykdymo metu, bet ir pasibaigus mokymams. Užsimezgęs bendradarbiavimas bus skatinamas  ir  įvykdžius mokymo programą. Tikimės, kad po mokymų dalyviai patys rengs mokymus, kurių metu dalinsis IKT ir skaitmeninių technologijų panaudojimo suaugusiųjų mokymo procese gerąja  darbo patirtimi. Išbandyta programa bus akredituojama Telšių švietimo centre bei rekomenduojama pasinaudoti ja kitų rajono savivaldybių neformalaus suaugusiųjų ir tęstinio mokymosi koordinatoriams savo rajonuose. Programa finansuojama  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skirtomis valstybės lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos suaugusiųjų švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.V-618, mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr.22 bei 2017 metais finansuojamu neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų ir programų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.V-757. Mokymuose dalyvavo įvairių Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų atstovai iš: Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, Telšių suaugusiųjų mokyklos, Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos, Telšių dailės mokyklos, Telšių r. Ubiškės kaimo bendruomenės, Telšių r. savivaldybės kultūros centro, VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Žemaičių muziejaus „Alka“, VšĮ privataus darželio „Vaikystės delnuose“, asociacijos „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, Žemaitijos PNTŽ klubo „Telšių atjauta“, Telšių švietimo centro, VšĮ „Aukim!“, Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyriaus.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas