PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

  1. Rasa Blaževičienė, Telšių Žemaitės gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, Elena Kakanauskienė, Telšių Žemaitės gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja. Už sėkmingą tarpdalykinį mokytojų bendradarbiavimo pavyzdį

Skaitymo projektas  „Lietuvių tautos gyvenimas tremtyje 1941-1953m.: viltis, dvasinė stiprybė ir nepalaužiamumas remiantis R. Šepetys romanu „Tarp pilkų debesų“.

  1. Daiva Grevienė, Telšių „Germanto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Už kūrybišką bendradarbiavimo metodo pritaikymą pirmokų skaitymo ugdyme

Projektas „ Kai nebereik mamos prašyt, o gali imt ir pats skaityti“.

  1. Genovaitė Juškienė, Telšių „Kranto“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Už originalų projektinio darbo integravimą ugdymo procese

„Projektinio mokymo(si) taikymas integruojant ugdymo turinį“.  

  1. Jurgita Nagienė, Telšių l.-d. „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Už bendras vaikų ir tėvų kūrybines paieškas ikimokykliniame ugdyme

Projektas „Mokymasis naudojant meną“.

  1. Lijana Norvaišienė, Telšių r. Varnių M. Valančiaus gimnazijos tikybos vyr. mokytoja.

Už sėkmingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais doriniame ugdyme

Projektas „Tikybos mokymo įtaka buriant bendruomenę“.

  1. Rasa Klemanskienė, Telšių „Germanto“ progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja.

Už minties originalumą įgyvendinant idėją „Pamoka be sienų“

Anglų kalbos projektas „Vaizdo laiškas“ į užsienį anglų kalba.

Apibendrinti pedagogų keitimosi gerąja darbo patirtimi projekto „Mano sėkmės istorija 2017“ rezultatus Švietimo centras pakvietė į edukacinę išvyką minėtus nominantus ir rajono metodinių būrelių pirmininkus. Pirmiausia išvykos dalyviai apsilankė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre, kur Centro metodinės pagalbos skyriaus vadovė L. Katilienė maloniai pakvietė pabendrauti su Centro darbuotojais, kurie papasakojo apie Šiaulių miesto pedagogų vykdomą metodinę veiklą, karjeros specialistų darbą mokyklose. Telšių švietimo centro direktorė R. Vargalytė padėkoje už šiltą priėmimą ir kolegišką bendradarbiavimą, turiningus bei prasmingus pedagogų metodinės veiklos patirties pavyzdžius. Aptarti ir pasidžiaugti projekto „Mano sėkmės istorija 2017“ rezultatais vykome į Chaimo Frenkelio vilą. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė A. Šviežikienė (Žemaitės gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė) apibendrino projekto rezultatus, pateikė pasiūlymus ateinančių metų konkursui ir dar kartą pagarsino sėkmės istorijų nominantus. Centro direktorė R. Vargalytė padėkojo rajono metodinių būrelių pirmininkams už gražias ir turiningas šių metų veiklas, projekto nominantams įteikė padėkos raštus, atminimo dovanėles. Prie bendro stalo visi džiaugėmės edukacine programa „Košerinio maisto paslaptys“, kurią įdomiai vedė muziejaus gidas, pateikdamas mokytojams istorinius klausimus, kuriuos įvertino naudingais prizais. Po edukacinės programos edukacinės išvykos dalyviai apžiūrėjo muziejuje parengtas ekspozicijas, plačiau susipažino su Ch. Frenkelio asmenybe.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas