Pažymos

2020-05-12 

Vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys — virtualūs mokymai tema „Vaizdo pamokos kūrimo ir jo jrašymo galimybés su programa FreeCam8".   Pažyma.

2020-05-07 

Vyko Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio užsiėmimas „Garsiniai skaitiniai „P.Širvio poezija prie kavos puodelio", kuris buvo organizuotas nuotoliniu būdu vaizdo konferencijų ir pokalbio platformoje „Zoom".   Pažyma.

2020-05-07 

Vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys virtualūs mokymai „Internetinio įrankio „Quizalize" panaudojimas organizuojant mokinių apklausas ir viktorinas".   Pažyma.

2020-04-30

Vyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys virtualūs mokymai „Lavinamųjų užduotėlių kūrimas „Liveworksheets" ir „Wordwall" programoms".  Pažyma.

2020-04-29

Pažymima, kad 2020 m. balandžio 29 d. vyko Telšiu rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos narių metodinis pasitarimas virtualioje aplinkoje vaizdo konferencijų platformoje „Zoom".  Pažyma.  

2020-04-28 

Įvyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys virtualūs mokymai „Programos „ClassDojo" galimybės".  Pažyma.

2020-04-24

Vyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys — virtualūs mokymai, veiklų planavimas ir patrauklus jų pateikimas naudojant internetinį įrankį „Padlet".  Pažyma.

2020-04-22

Vyko Te1šių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys — virtualūs mokymai „Zoom platformos panaudojimas organizuojant vaizdo pamokėles vaikams".   Pažyma.

2020-04-20 

Vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos renginys - virtualūs mokymai tema „Programos „ClassDojo" galimybės"  Pažyma.

2020-03-26

Vyko praktinis užsiėmimas-konsultacija dėl darbo „Zoom platformoje“. ( I grupė ) Lektorė — Rolanda Rimkevičienė. Atidaryti.

2020-03-26

Vyko praktinis užsiėmimas-konsultacija dėl darbo „Zoom platformoje“. ( II grupė ) Lektorė — Rolanda Rimkevičienė. Atidaryti.

2020-03-24

Vyko praktinis užsiėmimas-konsultacija dėl darbo „Zoom platformoje“. Lektorė — Rolanda Rimkevičienė. Atidaryti.

2020-02-27

Pažymima, kad 2020 m. vasario 26 d. vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio metodinis pasitarimas. Pažyma.

2020-02-26

Pažymima, kad 2020 m. vasario 25 d. vyko Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos metodinis pasitarimas. Pažyma.

2020-02-18

Pažymima, kad 2020 m. vasario 18 dieną įvyko Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos pedagogų metodinė išvyka „Patirtinio ugdymo diegimas Akmenės r. mokyklose" Pažyma.

2020-02-17

Pažymima, kad 2020 m. vasario 17 d. vyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio metodinis pasitarimas. Pažyma.

2020-02-13

Pažymima, kad 2020 m. vasario 13 d. vyko Telšių rajono biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų metodinių būrelių metodinis pasitarimas. Pažyma.

2020-02-11

Pažymima, kad 2020 m. vasario 11 d. vyko Telšių rajono spec pedagogų-logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2020-01-29

Pažymima, kad 2020 m. sausio 29 d. vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2020-01-23

Pažymima, kad 2020 m. sausio 23 d. vyko Telšių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų metodinis pasitarimas. Pažyma.

2019-12-12

Telšių r. anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-12-11

Pažymima kad 2019 m. gruodžio 5 diena vyko 3 val. seminaras ,,Kada Internetas tampa pavojingu? Pažyma.

2019-12-11

Pažymima, kad 2019 m. gruodžio 11 d. įvyko Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinė popietė „Meditacija su knyga neformalioje aplinkoje". Pažyma.

2019-12-10

Pažymima, kad 2019 m. gruodžio 10 d. įvyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2019-11-27   Pažymima, kad 2019 m. lapkričio 27 dieną įvyko Telšių r. pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.   Pažyma.

2019-11-20  Telšių r. anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-11-19 Pažymima, kad 2019 m. lapkričio 19 d. Telšių Švietimo centre įvyko Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2019-11-07

Pažymima, kad 2019 m. lapkričio 7 d. vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės tarybos pasitarims. Pažyma.

2019-10-30  Telšių r. šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-10-30  Telšių r. dailes mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-10-30  Telšių lopšelyje-darželyje „Sauluté" įvyko Telšių rajono meninio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties užsiėmimas „Žemaičių tarmės puoselėjimas ikimokykliniame ugdyme". Pažyma.

2019-10-15  Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-10-12  Telšių r. šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-10-09  Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-10-01  Telšių r. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-27  Telšių r. geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-26  Telšių r. istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-17  Telšių r. psichologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-12  Telšių r. šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-12  Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties užsiėmimas, parodos „Lėlė — ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas" atidarymas. Pažyma.

2019-09-11  Tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas tema „Gairės ir pokyčiai 2019-2020 m. metams".   Pažyma.

2019-09-10  Spec. pedagogų-logopedų metodinės tarybos pasitarimas   Pažyma.

2019-09-05  Telšių r. šokių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-09-25  Telšių r. geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma.

2019-06-18  Telšių r. rusu kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - Respublikinio kūrybinės partnerystės projekto pristatymas.   Pažyma.

2019-06-13  Telšiu rajono pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys — apskritojo stalo diskusija „Novatoriškas ir kūrybiškas 1KT panaudojimas pradinio ugdymo kokybės tobulinime“   Pažyma. 

2019-06-13   Telšių r. istorijos mokytoju metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma. 

2019-06-11   Atvira kūno kultūros pamoka „Netradicinis sportinis žaidimas „Spardukas" kūno kultūros pamokoje". Pažyma.

2019-06-03 Telšių švietimo centre vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos metodinis pasitarimas. Pažyma.

2019-05-30 Telšiu r. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas „Prie arbatos puodelio".   Pažyma.

2019-05-23  Telšių l.-d. „Berželis” vyko ilgalaikės (40 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė” apibendrinimas, baigiamasis renginys.   Pažyma.

2019-05-23  Telšių „Ateities" progimnazijos Degaičių skyriuje vyko Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys metodinė diena „Gamta ir vaikas".   Pažyma.

2019-05-22   Telšiu rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2019-05-14   Telšių rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas, tema „Mokyklų savarankiškumas įgyvendinant Bendruosius ugdymo planus: patirtys ir galimybės". Pažyma.

2019-05-09  Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogu gerosios patirties renginys kūrybinė popietė „Puo Žemaitėjes pastuogi". Pažyma.

2019-05-07 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys — apskritojo stalo diskusija .,Patirtis dirbant su vadovėliu „Taip". Pažyma.

2019-05-02 Seminaras „Aš atsakau už psichikos sveikatą" (pagal LIONS Quest projektą). Pažyma.

2019-04-17 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys meniniame, kalbiniame ir sveikos gyvensenos ugdyme" Pažyma.

2019-04-25 Vyko Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties metodinis užsiėmimas. Pažyma.

2019-04-16 Vyko rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Pažyma.

2019-04-11 Telšiu švietimo centre įvyko Telšiu rajono pradinio ugdymo mokytoju metodinio būrelio užsiėmimas „3-4 klasių mokinių diktanto-konkurso „Raštingiausias pradinukas" darbų ir rezultatu aptarimas". Pažyma.

2019-04-04 Vyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas-atvira pamoka „Stalo teniso pradmenys". Pažyma.

2019-04-02 Telšių švietimo centre įvyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogu apskritojo stalo diskusija „Projekto „Planšetė pradinukui 2019" — iššūkiai ir galimybės". Pažyma.

2019-03-27 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys priešmokykliniame amžiuje" VII dalis. Pažyma.

2019-03-20 Įvyko biologijos mokytoju metodinio būrelio atvira veikla - konkursas „Mano žemės grožis", skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti. Pažyma.

2019-03-14 Telšiu švietimo centre įvyko susitikimas-diskusija „Telšiu rajono mokiniai. Lietuvos, kaimyniniu ir Europos šalių kontekstas". Pažyma.

2019-03-13  Telšių r. geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas dėl fotografijų parodos, „Geografinio tako prie Masčio" ir kt. Pažyma.

2019-02-27 Telšiu r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2019-02-27 Telšiu švietimo centre įvyko Telšiu rajono pradinio ugdymo pedagogu metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2019-02-21 Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas dėl ikimokyklinio muzikinio ugdymo planavimo. Pažyma.

2019-02-21 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas dėl ilgalaikiu kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo. Pažyma.

2019-02-20 Telšiu l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys ikimokykliniame ugdyme". VI dalis. Pažyma.

2019-02-19 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Aktyvūs mankštos pratimai vandenyje". Pažyma.

2019-02-13 Telšių r. informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2019-02-05 Telšių r. spec. pedagogų - logopedų metodinio būrelio tarybos nariu pasitarimas. Pažyma.

2019-02-04 Telšių r. lietuviu kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio tarybos narių pasitarimas. Pažyma.

2019-02-04 Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2019-01-27   Telšiu r. šokių mokytojų metodinio būrelio praktinis užsiėmimas. Pažyma.

2019-01-24 Telšių r. soc. pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-24 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-23 Telšiu r. muzikos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-22 Telšiu r. psichologu metodinio būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-21 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys ikimokykliniame ugdyme". III dalis. Pažyma.

2019-01-17 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotoju metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-17 Telšiu r. istorijos mokytoju metodinio būrelio užsiėmimas-paskaita „Suomijos švietimo sistemos ypatumai. G. Piktužytės patirtis". Pažyma.

2019-01-16 Telšiu r. anglu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma. 

2019-01-15 Telšiu r. muzikos mokytoju metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-15 Telšių r. matematikos mokytoju metodinio būrelio tarybos nariu pasitarimas. Pažyma.

2019-01-14 Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių tarybų pasitarimas.  Pažyma.

2019-01-11 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšių r. mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšių r. biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšiu r. technologijų mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšiu r. rusu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-09 Telšių r. soc. pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-09 Telšiu r. anglu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-08 Telšiu r. geografijos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-08 Telšiu r. dailės mokytoju metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-07 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2019-01-03 Telšiu r. šokiu mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-02 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas