PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

2017-12-18

Pavasarį prasidėjęs baigėsi pedagogų keitimosi gerąja darbo patirtimi projektas „Mano sėkmės istorija 2017“. Pirmajame etape metodiniai būreliai atrinko 16 sėkmės istorijų, kurias pateikė 19 pedagogų: ikimokyklinio ugdymo – 3; pradinio ugdymo – 4; įvairių dalykų mokytojai – 7; prevencinė tema – 1; jungtinė (lietuvių, pradinis ugdymas, biblioteka) -1 istorija. Antrajame etape komisija, sudaryta iš mokyklų metodinės tarybos narių, atrinko 6 sėkmės istorijas, kurios išsiskyrė savo originalumu, kūrybiškumu, atitiko Bendrąsias programas, kitus aktualius švietimą reglamentuojančius teisės aktus ir šiuolaikines ugdymo sampratas.

Šių istorijų autoriai buvo nuominuoti:

Skaityti daugiau: PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais Telšių rajono suaugusieji dalyvavo mokymų programose, kurias vykdė įvairios Telšių rajono savivaldybėje veikiančios institucijos, laisvieji mokytojai, kurie teikia neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. 2017 m. gegužės mėnesį įvykęs Telšių rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimas parodė, kad mūsų rajono suaugusieji gyventojai daugiausia pageidauja mokymų, susijusių su bendrųjų kompetencijų ugdymu, ypač psichologijos – saviugdos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojai atsižvelgė į tyrimo rezultatus ir suaugusiesiems pasiūlė mokymus pagal jų išsakytus pageidavimus.

Skaityti daugiau: MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

2017-12-12

   Patobulinti Telšių rajono suaugusiųjų švietėjų ir andragogų praktikų skaitmeninę kompetenciją, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką IKT metodų ir priemonių naudojimą suaugusiųjų neformaliajame švietime, organizuojant ir vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas – pagrindinis mokymų programos ,,Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“ tikslas, kurį gyvendino Telšių švietimo centras spalio - gruodžio mėnesiais.

Programos reikalingumas

Aiškinantis Telšių r. suaugusiųjų švietimo teikėjų ir andragogų praktikų mokymosi poreikį paaiškėjo, kad stokojama  žinių ir gebėjimų skaitmeninių technologijų srityje. Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir andragogai praktikai norėjo  sužinoti, kaip kurti  ir adaptuoti  suaugusiųjų mokymuisi skaitmeninį turinį, kaip pasirinkti tinkamas ir laisvai prieinamas programas bei jomis naudotis,  kaip organizuoti internetinį seminarą, kaip atpažinti skaitmeninio turinio licencijas ir galimybę panaudoti skaitmeninį turinį pagal jo licencijavimą. Taip pat trūko žinių, kaip naudotis įvairiais įrankiais, interaktyviais  puslapiais ir įvairiomis programėlėmis, panaudojant informacines technologijas (planšetes, interaktyvią lentą, išmaniuosius telefonus ir kt. priemones).

Skaityti daugiau: ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

ĮGYVENDINTAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „BŪK DETEKTYVAS!“

2017-12-11

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, ir penkiolika savivaldybių įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas. Susitikime partnerių atstovai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir mokomi dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius, programėlės „Būk detektyvas!“ autorius. Kitame projekto etape šia programėle naudotis buvo apmokyti mokytojai, kurie organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, atliko kraštotyrinius tyrimus, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis istorinėmis vietomis.

Skaityti daugiau: ĮGYVENDINTAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „BŪK DETEKTYVAS!“

ASTROFOTOGRAFIJOS PARODA „ARČIAU DANGAUS“

2017-11-23

   Lapkričio 22 d. Telšių Švietimo centre Vincento Borisevičiaus III b klasės mokinys Justinas Alšauskas (su mokytojo „Šviesulio“ nominaciją laimėjusios dailės mokytojos L. Kaziukonės pagalba) surengė savo astrofotografijos parodą „Arčiau dangaus". Pristatyme dalyvavo gimnazijos direktorius R. Ežerskis, gimnazijos kapelionas kun. Pranciškus, Telšių Švietimo centro metodininkė A. Kleivienė, Telšių rajono mokytojų metodinės tarybos pirmininkė A. Sirutienė, Žarėnų parapijos klebonas K. Balčiūnas, III b klasės auklėtoja V. Juknevičienė, Justino bendraklasiai, draugai.

Skaityti daugiau: ASTROFOTOGRAFIJOS PARODA „ARČIAU DANGAUS“

KAS LĖTINA KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO PROCESĄ?

   2017-11-17

   Kas lėtina neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo procesą Europoje? Į šį klausimą atsakymų ieško Telšių švietimo centras kartu su kolegomis iš Belgijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos ir Kroatijos, dalyvaudamas projekte „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo jungtinėje Europoje“ (angl. k. ,,REcommendations for a Validation in Adult Learning in United Europe”, toliau tekste - REVALUE). Apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą Europoje kalbama jau nuo 2000 metų, nors daugelyje Europos šalių šis procesas jau yra įsibėgėjęs. Tačiau pastebima, kad šis procesas partnerinėse šalyse galėtų būti aktyvesnis ir atitikti kandidatų lūkesčius. Europos profesinio mokymo plėtros centro (angl. European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFO) ataskaitose yra indentifikuotos ne tik įvairių šalių gerosios patirtys, bet ir kliūtys, trukdančios įgūdžių patvirtinimo procesą.

Skaityti daugiau: KAS LĖTINA KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO PROCESĄ?
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas