NAUDINGA VOKIETIJOS PATIRTIS

2019-10-28

Spalio 15–18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo narius, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo Ibbenbiureno Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis).   Plačiau. 

ILGALAIKĖ PARTNERYSTĖ PADEDA SIEKTI BENDRO TIKSLO

2019-09-25

Rugsėjo 20–22 dienomis Telšių rajono savivaldybėje lankėsi delegacija iš Vokietijos, Bassumo savivaldybės, su kuria rajonas bendradarbiauja daugiau negu 10 metų. Susitikimo metu Telšių ir Bassumo savivaldybių atstovai pasikeitė gerąja patirtimi, pristatė strateginius projektus, piliečių iniciatyvas, veiklas turizmo, švietimo bei kultūros srityse. Telšių švietimo centras taip pat pristatė programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą, skirtą darbuotojų mokymams (mobilumams) – ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ (KARTU 2019).

Skaityti daugiau: ILGALAIKĖ PARTNERYSTĖ PADEDA SIEKTI BENDRO TIKSLO

PPT PROJEKTAS

2019-09-12

PPT projektas „SVEIKIAU GYVENU, TAISYKLINGIAU KALBU“ Plačiau.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDĄ JIE TEIKIA?

2019-09-11

Telšių švietimo centras turi ilgametę tarptautinių projektų vykdymo patirtį. 2017 m. pradėti, o šį rudenį baigiami vykdyti net trys „Erasmus+“ programos projektai, orientuoti į skirtingas tikslines grupes: mokytojus ir moksleivius, vietinių bendruomenių narius ir kitus suaugusius besimokančiuosius. Kokią naudą teikia projektai? Kokį poveikį jie turi dalyviui, institucijai, rajono bendruomenei? Apie 2017–2019 m. vykdytus „Erasmus+“ programos projektus, pasiektus rezultatus, jų pritaikymo galimybes ir poveikį kalbėjome respublikinėje konferencijoje „Tarptautiniai projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“, kuri vyko rugsėjo 4 d. Telšiuose.

Skaityti daugiau: TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDĄ JIE TEIKIA?

PROJEKTAS PADĖS VYKDYTI KRYPTINGĄ JAUNIMO ŠVIETIMĄ ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

2019-08-14

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau - PPT ) specialistai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės skelbtame programų „Vaikų socializacija“, „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ projektų finansavimo  atrankos konkurse 2019 metams. PPT socialinė pedagogė Jolanta Anglickienė  parengė ir konkursui pristatė projektą „Veikime kartu“. Įgyvendinat šį projektą rajono ugdymo įstaigų bendruomenių nariai bus pakviesti dalyvauti paskaitose, praktiniuose užsiėmimuose, kurie padės vykdyti kryptingą jaunimo švietimą žalingų įpročių prevencijos klausimais, į bendrą veiklą įtraukiant pačius mokinius.

SUSIPAŽINTI SU VOKIETIJA NE TURISTO, O ANDRAGOGO AKIMIS

2019-08-12

Susipažinti su  Vokietija ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę  turi  konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą. Šiuo  projektu tikimės skatinti  lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų neformalųjį suaugusiųjų švietimo švietimą teikiančių institucijų Telšių ir Raseinių rajonuose  atstovams darbuotojams, turintiems mažiau galimybių tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje  (geografinės-regiono sąlygos, ribotos užsienio kalbų žinios ir kt.); supažindinsime konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi,  tobulinsime bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).  

Skaityti daugiau: SUSIPAŽINTI SU VOKIETIJA NE TURISTO, O ANDRAGOGO AKIMIS
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas