TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDĄ JIE TEIKIA?

2019-09-11

Telšių švietimo centras turi ilgametę tarptautinių projektų vykdymo patirtį. 2017 m. pradėti, o šį rudenį baigiami vykdyti net trys „Erasmus+“ programos projektai, orientuoti į skirtingas tikslines grupes: mokytojus ir moksleivius, vietinių bendruomenių narius ir kitus suaugusius besimokančiuosius. Kokią naudą teikia projektai? Kokį poveikį jie turi dalyviui, institucijai, rajono bendruomenei? Apie 2017–2019 m. vykdytus „Erasmus+“ programos projektus, pasiektus rezultatus, jų pritaikymo galimybes ir poveikį kalbėjome respublikinėje konferencijoje „Tarptautiniai projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“, kuri vyko rugsėjo 4 d. Telšiuose.

Skaityti daugiau: TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDĄ JIE TEIKIA?

PROJEKTAS PADĖS VYKDYTI KRYPTINGĄ JAUNIMO ŠVIETIMĄ ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

2019-08-14

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau - PPT ) specialistai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės skelbtame programų „Vaikų socializacija“, „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ projektų finansavimo  atrankos konkurse 2019 metams. PPT socialinė pedagogė Jolanta Anglickienė  parengė ir konkursui pristatė projektą „Veikime kartu“. Įgyvendinat šį projektą rajono ugdymo įstaigų bendruomenių nariai bus pakviesti dalyvauti paskaitose, praktiniuose užsiėmimuose, kurie padės vykdyti kryptingą jaunimo švietimą žalingų įpročių prevencijos klausimais, į bendrą veiklą įtraukiant pačius mokinius.

SUSIPAŽINTI SU VOKIETIJA NE TURISTO, O ANDRAGOGO AKIMIS

2019-08-12

Susipažinti su  Vokietija ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę  turi  konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą. Šiuo  projektu tikimės skatinti  lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų neformalųjį suaugusiųjų švietimo švietimą teikiančių institucijų Telšių ir Raseinių rajonuose  atstovams darbuotojams, turintiems mažiau galimybių tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje  (geografinės-regiono sąlygos, ribotos užsienio kalbų žinios ir kt.); supažindinsime konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi,  tobulinsime bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).  

Skaityti daugiau: SUSIPAŽINTI SU VOKIETIJA NE TURISTO, O ANDRAGOGO AKIMIS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI KVIEČIAMI TEIKTI PARAIŠKAS.

2019-07-21

Telšių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų planą, kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti. 2019 metais šioms Programoms numatoma paskirstyti 2 tūkst. eurų. Daugiau informacijos: http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-teikejai-kvieciami-teikti-paraiskas

 

KALININGRADO SRITIES MOKYTOJŲ DIENOS TELŠIUOSE

2019-06-21

   Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir entokultūros mokytojai turi seną tradiciją mokslo metus užbaigti kartu besimokant Lietuvoje. Šį kartą birželio 17–19 dienomis seminaras „Žemaitijos krašto kultūros paveldo pritaikymas ugdant lietuvių kalbą ir etninę kultūrą“ vyko Telšiuose. Svečius skambia daina pasitiko ansamblis „Čiučiuriuks“, vadovaujamas R. Macijauskienės, sveikinimo žodžius tarė Telšių r. savivaldybės meras K. Gusarovas, administracijos direktorius I. Motiejūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja D. Mažeikienė.

Skaityti daugiau: KALININGRADO SRITIES MOKYTOJŲ DIENOS TELŠIUOSE

TURININGA IR NUOTAIKINGA RUSŲ KALBOS MOKYTOJŲ POPIETĖ

2019-06-20

   Turininga ir nuotaikinga Telšių r. rusų kalbos mokytojų popietė. Birželio 18 d. rusų kalbos mokytojai dalyvavo metodinio būrelio užsiėmime, kurio metu Telšių žemaitės gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Daliutė Dambrauskienė nuoširdžiai pasakojo apie savo ilgametę patirtį, įgyvendinant savo pačios inicijuotą Respublikinių partnerysčių projektą, į kurį įsitraukė Klaipėdos, Mažeikių ir Telšių r. ugdymo įstaigos. Mokytojos pagarbus požiūris į savo profesiją, nuolatinis noras organizuoti ugdymo procesą netradiciškai bei pozityvumas užkrėte ir koleges. Ta pačia pakilia nuotaika Telšių r. rusistės gražiai atsisveikino su dviem šauniomis kolegėmis Sigute Zdanavičiene ir Onute Želviene, padėkodamos už jų ilgametį ir nuoširdų bendradarbiavimą bei indėlį į viso būrelio sėkmingą veiklą. Turiningos vasaros!

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas