UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAI IR DAILĖS RAIŠKOS UŽSIĖMIMAI

2018-01-04

PARODA „ČIA, KUR GYVENA RAIDĖS“

2018-01-04

Projekto "Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje", vykusio Telšių ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2017 m. pabaigoje metu, vaikai drauge su savo tėveliais gamtoje, įvairiose vietose ieškojo rašytinių simbolių. Šia tėvų, vaikų ir pedagogų bendradarbiavimo forma buvo siekiama bendrų tikslų: sudominti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis, ugdyti vaikų kūrybiškumą.

   Sausio 12 d. 13 val. Telšių švietimo centre ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio iniciatyva bus atidaryta projekto nuotraukų paroda "Čia, kur gyvena raidės". Jos metu ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalinsis gerąja darbo patirtimi, ieškant kuo įvairesnių šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendradarbiavimo formų. Parodos atidaryme taip pat dalyvaus tėvelių atstovai.

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

2017-12-18

Pavasarį prasidėjęs baigėsi pedagogų keitimosi gerąja darbo patirtimi projektas „Mano sėkmės istorija 2017“. Pirmajame etape metodiniai būreliai atrinko 16 sėkmės istorijų, kurias pateikė 19 pedagogų: ikimokyklinio ugdymo – 3; pradinio ugdymo – 4; įvairių dalykų mokytojai – 7; prevencinė tema – 1; jungtinė (lietuvių, pradinis ugdymas, biblioteka) -1 istorija. Antrajame etape komisija, sudaryta iš mokyklų metodinės tarybos narių, atrinko 6 sėkmės istorijas, kurios išsiskyrė savo originalumu, kūrybiškumu, atitiko Bendrąsias programas, kitus aktualius švietimą reglamentuojančius teisės aktus ir šiuolaikines ugdymo sampratas.

Šių istorijų autoriai buvo nuominuoti:

Skaityti daugiau: PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“ REZULTATAI.

MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais Telšių rajono suaugusieji dalyvavo mokymų programose, kurias vykdė įvairios Telšių rajono savivaldybėje veikiančios institucijos, laisvieji mokytojai, kurie teikia neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. 2017 m. gegužės mėnesį įvykęs Telšių rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimas parodė, kad mūsų rajono suaugusieji gyventojai daugiausia pageidauja mokymų, susijusių su bendrųjų kompetencijų ugdymu, ypač psichologijos – saviugdos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdytojai atsižvelgė į tyrimo rezultatus ir suaugusiesiems pasiūlė mokymus pagal jų išsakytus pageidavimus.

Skaityti daugiau: MOKYMAI TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIESIEMS – IŠŠŪKIS IR GALIMYBĖS

ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

2017-12-12

   Patobulinti Telšių rajono suaugusiųjų švietėjų ir andragogų praktikų skaitmeninę kompetenciją, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką IKT metodų ir priemonių naudojimą suaugusiųjų neformaliajame švietime, organizuojant ir vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas – pagrindinis mokymų programos ,,Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui“ tikslas, kurį gyvendino Telšių švietimo centras spalio - gruodžio mėnesiais.

Programos reikalingumas

Aiškinantis Telšių r. suaugusiųjų švietimo teikėjų ir andragogų praktikų mokymosi poreikį paaiškėjo, kad stokojama  žinių ir gebėjimų skaitmeninių technologijų srityje. Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir andragogai praktikai norėjo  sužinoti, kaip kurti  ir adaptuoti  suaugusiųjų mokymuisi skaitmeninį turinį, kaip pasirinkti tinkamas ir laisvai prieinamas programas bei jomis naudotis,  kaip organizuoti internetinį seminarą, kaip atpažinti skaitmeninio turinio licencijas ir galimybę panaudoti skaitmeninį turinį pagal jo licencijavimą. Taip pat trūko žinių, kaip naudotis įvairiais įrankiais, interaktyviais  puslapiais ir įvairiomis programėlėmis, panaudojant informacines technologijas (planšetes, interaktyvią lentą, išmaniuosius telefonus ir kt. priemones).

Skaityti daugiau: ĮGYVENDINTA PROGRAMA „SKAITMENINĖS PRIEMONĖS EFEKTYVIAM IR KOKYBIŠKAM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI“

ĮGYVENDINTAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „BŪK DETEKTYVAS!“

2017-12-11

   Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, ir penkiolika savivaldybių įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas. Susitikime partnerių atstovai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir mokomi dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius, programėlės „Būk detektyvas!“ autorius. Kitame projekto etape šia programėle naudotis buvo apmokyti mokytojai, kurie organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, atliko kraštotyrinius tyrimus, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis istorinėmis vietomis.

Skaityti daugiau: ĮGYVENDINTAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „BŪK DETEKTYVAS!“
Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas